Barokní Olomouc

Skvělá lokalita hotelu – hned u parku Smetanovy sady.

Olomouc vždy patřila mezi nejvýznamnější královská města v českých zemích. Díky své výhodné poloze, starobylé univerzitě, duchovním, kulturním a řemeslným tradicím byla po dlouhá staletí přirozeným centrem Moravy, které lákalo umělce, vzdělance a obchodníky.

 

Soubor Olomouckých barokních kašen

Věděli jste, že máme v Olomouci více než 25 kašen? A z toho 7 barokních! 6 ze 7 kašen pak bylo již v roce 1995 vyhlášeny Národní kulturní památkou. Každá z těchto barokních kašen má originální architektonické řešení vodní nádrže. Působivé umístění kašen na spojnicích ulic a náměstí připomíná divadelní kulisovité řešení jejich velkých barokních vzorů - římských fontán Gianlorenza Berniniho.

 

Klášterní Hradisko

Nenechte ujít Vaší pozornosti tento bývalý premonstrátský klášter, jehož počátky sahají až do 11.století. Klášter se sice v současné době využívá jako Vojenská nemocnice, nicméně dodnes se v unikátní budově konají pravidelné prohlídky s průvodcem, a to vždy první sobotu v měsíci a každý pracovní čtvrtek, v období duben - září. Prohlídky jsou po dohodě možné i mimo stanovený termín.

Made with by Bookassist